Polityka prywatności panikota.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji, wglądu, przeniesienia lub bycia zapomnianym, czyli do usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w naszych sklepach internetowych.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Lablue Olga Kaczmarek
ul. Kurkowa 14/181, 50-210 Wrocław
NIP: 5732708818

właściciel sklepu internetowego panikota.pl zwany dalej „Nasz Sklep”.

2. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w Lablue Olga Kaczmarek szereg procedur bezpieczeństwa danych osobowych i procedur bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Certyfikat Let's Encrypt. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem a www.panikota.pl jest szyfrowana 128 bitowym kluczem, TLS 1.0.
 • Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko ci pracownicy Administratora, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z restrykcyjną procedurą.
 • System IT Administratora spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz standardy normy ISO/IEC 27003.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 • Rejestracja. W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w systemie informatycznym naszego sklepu, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnienie całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z naszego sklepu; więcej informacji o usuwaniu danych przedstawiono w punkcie 7. "Prawo do bycia zapomnianym".
  W trakcie rejestracji prosimy o:
 1. Imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. Adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam do zaadresowania przesyłki;
 3. Adres e-mail – niezbędny do logowania do Naszego Sklepu i komunikacji związanej z korzystaniem z Naszego Sklepu;
 4. Numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Nasz Sklep i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

 • Złożenie zamówienia. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Przy składaniu zamówienia prosimy o:
 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. Adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. Adres e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. Numer telefonu –niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
 5. Datę urodzenia – jej podanie jest konieczne do weryfikacji zdolności prawnej do dokonania zamówienia oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokonywanie zakupów domyślnie nie jest możliwe w przypadku, gdy wiek użytkownika nie przekracza 13 lat. Jeśli jesteś rodzicem i wyrażasz zgodę na dokonywanie zakupów przez Twoje dziecko prosimy o kontakt. Dane kontaktowe są dostępne w punkcie 9. "Kontakt" niniejszej Polityki Prywatności.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. Adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. Numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o:
 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. Adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. Numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Nasz Sklep i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
 1. Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki:
 • Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
 • InPost S.A., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
 • Geis Parcel PL Sp. z o. o, Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków
 • Magnat Net Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kaliska 35a/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.panikota.pl. Nasz Sklep współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 • Przelewy 24, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 •  Subskrypcja newsletteru. W przypadku subskrypcji newsletteru oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Naszym Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newsletteru.

Dane podane w trakcie subskrypcji newsletteru są przetwarzane przez Nasz Sklep i następujące podmioty:

 • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

4. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Nasz Sklep

System informatyczny, z którego korzysta Administrator automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Naszym Sklepem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, identyfikatora internetowego, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Nasz Sklep i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony sklepu, w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3. punkcie i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

5. Polityka prywatności naszych partnerów 

Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Naszych Sklepach linki do innych stron internetowych. Jednak zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce Prywatności.

Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się pod adresem www.panikota.pl/content/2-polityka-prywatnosci

7. Prawo do bycia zapomnianym

Administrator na Twój wniosek niezwłocznie usunie Twoje dane osobowe, możesz to zrobić również samodzielnie poprzez Panel Użytkownika dostępny w Naszym Sklepie. Jednak nie w każdym przypadku całkowite usunięcie danych osobowych jest możliwe. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe przybrały formę dowodów księgowych jak np. faktura VAT, Administrator jest zobowiązany przechowywać przekazane przez Ciebie dane przez okres pięciu lat. Również w przypadku dokonanego przez Ciebie zakupu Administrator przez swój uzasadniony interes prawny będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do czasu wygaśnięcia okresu możliwych roszczeń. W obu wspomnianych przypadkach dane osobowe przechowywane przez Administratora na Twój wniosek mogą zostać ograniczone do niezbędnego minimum. 

8. Prawo do przeniesienia danych

Administrator na Twój wniosek może przekazane przez Ciebie dane osobowe udostępnić wskazanemu we wniosku podmiotowi. Pamiętaj jednak, że prawo to dotyczy jedynie danych przekazanych bezpośrednio przez Ciebie, i przekazywane dane nie będą zawierały żadnych analiz czy innych informacji wygenerowanych bez Twojego bezpośredniego udziału.

9. Kontakt

Nasz Sklep kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod nasz adres mailowy:

kontakt@panikota.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod nasz adres mailowy:

kontakt@panikota.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Lablue Olga Kaczmarek
ul. Kurkowa 14/181, 55-210 Wrocław

Polityka Ciasteczek

Administrator danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Lablue Olga Kaczmarek z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kurkowej 14/181, 50-210 Wrocław 

1. Co to są pliki cookies?

Cookies, po polsku zwane ciasteczkami (z j. angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) zapisywane przez serwer WWW na stacji roboczej użytkownika (najczęściej w pamięci trwałej ROM). Dane zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, ankiet, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do analizowania aktywności odwiedzających.

2. Jaką rolę pełnią ciasteczka? 

Cookies zawierają różne dane o działaniach wykonanych na stronie WWW przez jego stację roboczą, w tym na przykład zawartość jego koszyka zakupów na stronie. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie pojawiły się informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony a jedynie ze stacją roboczą połączoną z Internetem, na której ciasteczko zostało zapisane  (w ciasteczkach nie ma danych pozwalających na powiązanie identyfikatora internetowego z jakimikolwiek innymi danymi osobowymi)

3. Jak korzystamy z ciasteczek?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania czy niektórych formularzy kontaktowych.
Lablue Olga Kaczmarek, właściciel sklepu internetowego panikota.pl używa plików ciasteczek w celu optymalizacji wyglądu oraz funkcji strony, a także dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika. Używamy ich również w celu tworzenia anonimowych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika z pomocą naszego zaufanego partnera Google Inc. Wykorzystujemy do tego celu narzędzie Google Analytics. To pomaga nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy używają strony naszego sklepu i pozwala ulepszać jej zawartość.  Oprócz tego, Lablue Olga Kaczmarek może zezwolić na zamieszczenie plików ciasteczek na stacji roboczej użytkownika, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW, przez podmioty zewnętrzne lub w ich imieniu. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym jest między innymi wspomniany wcześniej Google Inc. Nasze Sklepy korzystają również z technologii ciasteczek Google AdWords w celu umożliwienia przez Nasze Sklepy oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podawanymi przez użytkownika w procesach rejestracji konta oraz składania zamówienia i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową na swojej stacji roboczej w taki sposób, aby pliki ciasteczek były akceptowane lub usuwane zależnie od jego woli. To znaczy, że przy pomocy ustawień przeglądarki możesz zakazać serwerowi WWW zapisywania plików cookies, w ogóle w pamięci swojej stacji roboczej lub ustawić by były usuwane w określonym czasie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach wsparcia producentów przeglądarek internetowych.


Ten sklep wykorzystuje pliki ciasteczek w celu świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących ciasteczek. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Akceptuję